Lalokonosce usvědčí vykousané otvory v listech

Vlastně se s nimi osobně nikdy ani nemusíte setkat, hlavně dospělci jsou totiž aktivní především v noci.

Podpisem dospělce jsou požery na listech. Mnohem nebezpečnější jsou ovšem jeho larvy, které se živí kořeny, takže mohou způsobit úhyn celé rostliny.

Požery listů většinou nebývají důvodem pro úhyn napadené rostliny, ačkoliv hlavně na stálezelených keřích v podobě rododendronů nebo bobkovišní jsou opravdu hodně dlouho viditelné. Hlavní nebezpečí se ale vyskytuje pod zemí na kořenech, kde představují skryté riziko larvy tohoto hmyzu.

Jak je poznat

Dospělci lalokonosce dosahují délky 0,8 až 1 centimetru. Dospělce ale téměř nikdy nespatříte, během dne se totiž skrývá. Poznáte ho spíš podle vykousaných otvorů v listech. Bílé nebo narůžovělé larvy bývají dlouhé okolo jednoho centimetru.

Kde se jim nejvíc daří

Dospělci i larvy jsou aktivní přibližně od března do října. Nové larvy se líhnou v květnu a červnu. Poškozují rostliny na zahradě i ve skleníku.

Rychlý zásah

Proti dospělcům i larvám jsou účinné biologické prostředky založené na působení parazitických hlístic, kterými je možné ošetřit užitkové i okrasné rostliny. Protože se jedná o živé organismy, je nutné sledovat doporučení výrobce. Hlístice jsou totiž velmi citlivé na příliš vysokou nebo naopak nízkou teplotu i na přesušení.

Nejlepší je prevence

Nejúčinnější prevencí je likvidace larev pomocí zálivky s obsahem parazitických hlístic.

Tipy pro ochranu rostlin

Parazitické hlístice Nematop Brouk Free

Obsahuje hlístice v gelovém nosiči umístěném v dřevěné destičce, pod kterou se během dne schovávají dospělí brouci lalokonosce. Destičku je nutné položit k napadeným rostlinám do vlhkého stínu.

Parazitické hlístice Nemamax

Biologický prostředek s obsahem hlístic určených na hubení larev lalokonosců, listokazů, klikorohů či chroustů. Aplikuje se formou zálivky nebo postřikem.

Parazitické hlístice Nematop

Biologický, ekologicky šetrný přípravek. Účinný proti larvám lalokonosců. Aplikuje se formou zálivky.