Obdivovatelka horské vegetace po celém světě: Lilian Suzette Gibbs (1870-1925)

Lilian Gibbs byla botaničkou, přírodovědkyní, nadšenou sběratelkou rostlin a expertkou na horské rostliny, mechy a játrovky.
Mezi její koníčky a náplň volných dní patřil sběr rostlin v Alpách a severní Africe.

Narodila se v Londýně, kde studovala botaniku na dnešní Imperial College. Mezi lety 1905–1915 se zúčastnila expedic do Austrálie, na Nový Zéland, Fiji, Island, do Indonésie, Malajsie, Jižní Ameriky, USA a Zimbabwe, které jí umožnily zkoumat horskou floru po celém světě.
Za zmínku stojí její expedice na Fiji roku 1907, kde zkoumala vysokohorskou flóru na severních svazích pohoří Mount Victoria. Cestou domů navštívila Nový Zéland, kde se soustředila na tamní mechorostovou flóru.
Cestou z Aucklandu do Bluffu objevila v pohoří Waitakere čtyři nové druhy játrovek.

Přestože byla Lilian okouzlena novozélandskou flórou, neudělalo na ni dojem ničení lesů na Novém Zélandu, které krajinu postupně přeměňovalo na pastviny pro dobytek.
Roku 1910 se stala první botaničkou, která vystoupila na vrchol hory Kinabalu v Borneu, kam se vydala především kvůli studiu geografického rozšíření rostlin.
Na této výpravě Lilian objevila nové druhy rostlin a nasbírala mnoho botanických vzorků rostlin pro Britské muzeum v Londýně.
Tento rok byl pro Lilian velmi významný i proto, že získala Huxleyovu medaili a cenu za výzkum od Univerzity Imperial College.

A co Huxleyova medaile pro oceněné znamená? Je to vůbec nejvyšší vyznamenání, které má Královský antropologický institut k dispozici.

Rostlinný rod Gibbsia byl pojmenován podle Lilian, stejně jako několik dalších rostlin.

Jednou z nich je například druh novozélandského mechu Calobryum gibbsiae, konifera Podocarpus gibbsiae nebo také bambus Racemobambos gibbsiae, přezdívaný bambus slečny Gibbs.

Lilian zemřela roku 1925 ve věku pouhých 54 let na Tenerife.
Dnes se může zdát, že její práce a cestování byly působivé, ovšem v kontextu doby, ve které žila, dosáhla Lilian Gibbs nepředstavitelné kariéry pro ženu botaničku.
Byla a dodnes je obrovskou inspirací.