Oceňujeme výjimečné osobnosti zahradnického oboru: Hlavní představitel české květinářské scény – Ing. Zdeněk Nachlinger

 

 

I když za kolébku zahradnictví mnohdy považujeme Nizozemsko, Česká republika se má také čím pochlubit. Najdete u nás totiž spoustu odborníků, kteří se do zahradnického oboru nesmazatelně zapsali.

Přesně tak tomu je u Ing. Zdeňka Nachlingera, kterému jsme se rozhodli udělit ocenění Osobnost zahradnického oboru 2023 za dlouholetou práci a přínos pro naše odvětví.
Předání ocenění (socha zahradníka z uměleckého kovářství Gibbus) proběhlo v rámci společenské akce Florenium&Vy 9. 11. 2023 v Lázních Bělohrad.

 

 

Zdeněk Nachlinger se narodil v roce 1945 do zahradnické rodiny, což už zřejmě předurčilo jeho životní cestu, která se ani na chvíli zahradnickému oboru nevyhnula. Studijní cesta odborníka na květinářství a dlouhodobého předsedy Svazu květinářů a floristů ČR začala studiem na střední škole v Mělníku, kterou roku 1963 ukončil maturitní zkouškou. Protože v té době nebyla politická situace zrovna snadná, nastoupil po maturitě na umístěnku do podniku Sady, lesy a zahradnictví Praha na středisko výroby květin, kde pracoval jako zahradník. Po více než roce ale byl přijat na Vysokou zemědělskou školu v Brně, v jejímž třetím ročníku přestoupil na zahradnickou fakultu v Lednici na Moravě. Společně se svou manželkou v roce 1969 školu absolvoval a získal titul inženýr.

V roce 1972 se Ing. Nachlinger stal vedoucím střediska O2 Tušimice, kde ve funkci setrvával dalších devět let. Mezi léty 1982 až 1990 zastával pozici vedoucího odboru Květinářské a skleníkové výroby VHJ Sempra Praha. Hned na začátku tohoto období se manželé Nachlingerovi z Tušimic přestěhovali do Průhonic, kde žijí dodnes. Ing. Nachlinger v roce 1984 stál jako spoluzakladatel u zrodu celostátní květinářské odborné skupiny ČSVTS (československá vědecko-technická společnost).

Pokud se ohlédneme za životní cestou tohoto zahradnického odborníka, určitě nesmíme opomenout ani to, že celkem šest let od roku 1985 organizoval každoročně třídenní květinářská školení s exkurzemi do různých výrobních podniků. Aby toho nebylo málo, už v roce 1991 se stal předsedou Svazu květinářů. Po rozdělení státu se tento svaz rozštěpil na český a slovenský, přičemž ten český se o dva roky později přejmenoval na Svaz květinářů a floristů ČR. V témže roce se Ing. Nachlinger stal spolumajitelem firmy Bohemiaseed s. r. o., kde pracoval jako vedoucí úseku služeb pro zahradníky.

Pozitivní zprávou je, že Ing. Nachlinger má hned dva pokračovatele, kteří se doslova „potatili“. Oba totiž vystudovali zahradnictví na stejných školách a ani po studiu ze zahradnické cesty nesešli. Syn Petr působí jako jednatel významné zahradnické firmy Azalea Chlumec s. r. o., kterou vlastní se svým otcem. Se sezonní nabídkou květin této firmy se můžete setkat na vlastní kůži v našich zahradnických centrech, v předjaří vám udělají radost například krásné prvosenky. Druhý syn Vít pak působí jako vedoucí zahradnického provozu ve firmě Zahradnictví Cinke s. r. o. Žatec, ze které nejen do českých zahrad putuje spousta balkónových květin.

Text: (red.); foto: archiv Zdeňka Nachlingera