Svilušku prozradí jemná pavučina

Sviluška je jedním z nejčastějších škůdců, který napadá pokojové i zahradní rostliny. Často ji najdete také ve skleníku nebo pařníku, kde může při přemnožení výrazně oslabit napadené rostliny.

Aby to ani u tohoto savého škůdce nebylo úplně jednoduché, ani sviluška není jen jedna. Nejčastěji se setkáte se sviluškou chmelovou, ovocnou nebo také stromovou, rybízovou či angreštovou. A jak vůbec poznáte, že se jedná o svilušku? Usvědčí ji malé světlé nebo žluté skvrny na povrchu listů i lehká pavučinka, která tohoto škůdce chrání před predátory. Pavučinka se objevuje ve chvíli, kdy je škůdce už silně přemnožený.

Jak je poznat

Dosahují velikosti okolo 0,5 mm. Jejich tělo je světle hnědé. Samotného hmyzu si při menším výskytu pomalu ani nevšimnete, proto si všímejte typických znaků napadení na rostlinách.

Kde se jim nejvíc daří

Svilušky se velmi rychle množí hlavně v horkém a suchém počasí. Najdete je ve skleníku, pařníku i v interiéru na pokojových rostlinách. Na zahradě napadají zeleninu, ovoce i okrasné rostliny. Škodí odsáváním mízy, což výrazně zpomalí růst i vývoj rostlin.

Rychlý zásah

Protože se sviluška opravdu rychle množí, snadno se na rostlinách přemnoží. Navíc rychle získává rezistenci, proto je nutné přípravky na její hubení střídat. Spolehlivou ochranou jsou prostředky na biologické bázi s obsahem dravých roztočů. Jejich výhodou je ekologická nezávadnost a rychlý účinek. Dají se ale také použít účinné, přesto ekologicky šetrné výluhy z bylin, které mají repelentní účinek.

Nejlepší je prevence

Protože k přemnožení dochází hlavně při suchém a teplém počasí, můžete ve skleníku nebo doma preventivně snížit teplotu větráním a zvlhčovat vzduch v blízkosti rostlin. Spolehlivým predátorem svilušek na zahradě je pak slunéčko sedmitečné. Přirozeným „odpuzovačem“ svilušek jsou aromatické bylinky v podobě máty, heřmánku nebo bazalky.

Tipy pro ochranu rostlin

Natura Bylinková směs na svilušky
Směs mydlice a skořice v sáčku z čajového papíru pro přípravu výluhu pro zvýšení odolnosti okrasných i užitkových rostlin proti sviluškám. Aplikace se provádí preventivně i při výskytu škůdce.

Phytoseiulus persimilis 
Dravý roztoč do skleníků, foliovníků, zimních zahrad i interiérů. Je extrémně výkonný, likviduje larvy, dospělce i vajíčka svilušek.

Typhlodormus pyri
Užitečný roztoč do sadů a na vinice. Plstěné pásky s roztoči se připevní v zimním období na keř révy nebo větev stromu.