Za botanikou do Londýna

Na jihozápadě Londýna mezi Richmondem a Kew se na 120 hektarech rozprostírají proslulé Královské botanické zahrady známé jako Kew Gardens, které dnes patří mezi legendy historických zahrad. Místní rostlinná sbírka zahrnuje kolem 40 tisíc různých druhů rostlin, což z ní dělá jednu z nejvýznamnějších botanických zahrad světa.

Místo pro botanické sbírky i turistická atrakce pro veřejnost

V současnosti jsou zahrady v Kew hlavním centrem botanického výzkumu, profesionálním tréninkovým centrem pro zahradníky i populární turistickou atrakcí. Najdete tady ale také laboratoř, semennou banku, knihovnu a také herbář obsahující téměř sedm milionů položek, z nichž některé pochází od přírodovědeckých legend jako Charles Darwin či David Livingston.

V místních zahradách se nachází celá řada chráněných rostlin, některé z nich na celém světě přežívají jen v několika exemplářích. Tento případ se týká jihoafrického cykasu Encephalartos woodii, který ve volné přírodě už neroste.  Všechny přežívající cykasy tohoto druhu jsou naneštěstí pouze samčího pohlaví, semena tedy žádná z těchto rostlin bohužel již nevytvoří.

Dominantami zahrad jsou nádherné skleníky

Jádrem zahrady je skleník Palm House, vystavený v letech 1841–1849. Podle odborníků se jedná o vůbec nejvýznamnější dochovanou viktoriánskou stavbu ze skla a železa. Při jeho výstavbě se využily tehdejší techniky tavení železa používané v loďařském průmyslu, v němž Britové excelovali.

Velkou pýchou zahrad v Kew je také skleník Temperate House, vystavený na konci 19. století. Jedná se o největší viktoriánský skleník na světě. Uvnitř naleznete velkolepou sbírku subtropických rostlin. Mimo jiné zde roste největší skleníková rostlina na světě, Jubaea chilensis (chilská palma), která měří neuvěřitelných 16 metrů. Funkcí Temperate House je chránit přibližně 4000 různých rostlin mírného pásma z celého světa, z nichž mnohé jsou vzácné a ohrožené.

Po roce 1987 byl v Kew Gardens otevřen třetí rozlehlý skleník – Skleník princezny z Walesu, ve kterém rostou rostliny z desítky různých klimatických pásem.

Novinky z Kew Garden

I když je Kew historickou botanickou zahradou, která je známá po celém světě, není v ní nouze o nové expozice, které lákají turisty. Nezapomenutelným zážitkem je třeba procházka v korunách stromů, která vznikla v roce 2008. Na jejím návrhu pracovali mimo jiné také autoři Londýnského oka. Stromový okruh měří 200 metrů a tyčí se ve výšce 18 metrů nad zemí. Procházka vede korunami kaštanů, lip a dubů.

Významným datem v historii Kew Gardens se stal červenec 2003, kdy byly zahrady zahrnuty do seznamu památek UNESCO.